Adyen op het Rokin in Amsterdam (voormalig pand Hudson’s bay)

Voormalig V&D Grote Noord Hoorn

MOSO® Zwaag

BinnenDok Amsterdam

Jaap van Praaghuis Purmerend

Eigen Haard woontorens Amsterdam Noord

Rudolf Steiner College Haarlem

Spaces Rode Olifant

Missiehuis Hoorn

IKC Veenendaal