Nieuwbouw Schermer Installatietechniek Zwaag

Praktijkcollege Het Metrum Leiden

Kingsfort & Queensfort Beverwijk

Adyen op het Rokin in Amsterdam (voormalig pand Hudson’s bay)

Voormalig V&D Grote Noord Hoorn

MOSO® Zwaag

BinnenDok Amsterdam

Jaap van Praaghuis Purmerend

Eigen Haard woontorens Amsterdam Noord

Rudolf Steiner College Haarlem