Voormalig V&D Grote Noord Hoorn

MOSO® Zwaag

BinnenDok Amsterdam

Jaap van Praaghuis Purmerend

Eigen Haard woontorens Amsterdam Noord

Rudolf Steiner College Haarlem

Roma rolluiken in Wormerveer

Brustor B200 in Amsterdam

Spaces Rode Olifant

Missiehuis Hoorn